Artikeldata (item data) är den viktigaste grunddata och en av hörnstenarna i logistiken. En artikel är en unik produkt i tex en specifik modell, färg och storlek som döps med siffror och/eller bokstäver. Artikeln behöver ha ett unikt artikelnummer som den kan identifieras med och aldrig förväxlas med en annan produkt. I branschen pratar man ofta om SKU (stock keeping unit) vilket då avser den unika produkten.

Till det obligatoriska artikelnumret fylls artikeln på med olika typer av information. Vanliga är tex benämning/namn, streckkod, försäljningsenhet (tex styck), vikt, volym. Artikeldata är viktigt att hålla komplett och löpande uppdaterad. Vid försäljning utanför EU så finns mer krav på artikeldata. För att kunna skapa en handelsfaktura eller proformafaktura behöver även artikeln ha uppgifter om ursprungsland, värde, valuta och tullstatistiskt nr (HS code). Artikelregistret är ni som varuägare ansvariga för. Artikeldata överförs via filimport och/eller integration beroende på tekniska möjligheter. Utifrån vår artikelmall hjälper vi till att förtydliga och förklara vilken data som behövs. Ska en helt ny artikelstruktur byggas kommer vi gärna med tips på uppbyggnad för att underlätta arbetet hos både er och oss.