Logistik

Fjärdepartslogistik, förkortat 4PL, är en kontrolltornsfunktion. 4PL innebär att ett specialiserat företag erbjuder tjänster som är bredare än 3PL-tjänster där endast en varuägares lager hanteras. Genom kompetens, resurser och system är det inte ovanligt att logistikpartnern samarbetar med varuägarens leverantörer (ibland i flera led) och kundernas kunder. Några konkreta uppgifter som kan utföras i denna försörjningskedja (supply chain) är följande:

  • Optimering av transporter
  • Koordinering av leverantörer till en produktionsanläggning eller lager
  • Synkronisering av inkommande och utgående logistik för att upprätthålla ett effektivt flöde
  • Uppsättning och drivning av komplexa distributionsstukturer

Tredjepartslogistik, förkortat 3PL eller TPL (contract logistics eller third-party logistics provider), handlar om att ett specialiserat företag utför delar eller alla delar som har med logistik att göra som behöver ske mellan en säljare och en köpare. Enklast uttryckt är tredjepartslogistik outsourcad logistik till en logistikpartner.

3PL-användningen ökar

Det blir allt vanligare att som varuägare, till exempel e-handlare eller grossist, anlita specialister som hanterar logistik. Enligt branschtidningen Intelligent Logistik växer 3PL-branschen med ungefär 10% varje år. Anledningarna till den ökade användningen av 3PL är att varuägarna har en önskan om att sänka sina kostnader för lager, frakt och administration av logistik men också att få användning av spetskompetens inom logistik och genom den vägen få tillgång till ett större nätverk med lösningar på olika saker. När specialister tar över logistikdelen i en verksamhet frigörs tid till varuägarens kärnverksamhet. Varuägaren kan fokusera mer på att köpa in, marknadsföra sig och sälja produkter till en eller flera marknader. 

3PL-företag hanterar ofta flera kunduppdrag samtidigt. Detta innebär att du som varuägare kan få stordriftsfördelar genom att till exempel förvaringsutrustning, truckar, packstationer och IT-system kan användas i flera uppdrag. Kostnadsfördelar kan också fås genom att inköp av transporter och emballage också samlas.

Från 3PL till 5PL

3PL handlar i sin enklaste form om att hantera inleveranser, lager och utleveranser. Inom dessa områden kan det också ingå kringtjänster såsom ompackning, monteringar, kundtjänst, produktfotografering och IT-system. Nästa nivå, alltså 4PL, påökar ansvaret som logistikföretaget tar genom exempelvis koordinering av påfyllning till lager, fraktupphandlingar och leveransplanering. Vissa 3PL-akörer äger inga egna produktionsresurser själva utan fungerar mer som en koordinator för uppdragsgivarens varuflöden från leverantör och vidare ut till kunder. 5PL är den nyaste nivån och du kan läsa mer om detta här om du är intresserad.


Det är en stark trend sedan början av 90-talet att outsourca, alltså att låta ett externt företag hantera logistik och lager. Statistiskt sett samarbetar ungefär 40% av varuägda företag i Europa med specialiserade företag inom logistik där företagen hanterar deras inleveranser, lager och utleveranser. De största anledningarna till användningen av specialiserade logistikföretag är lägre kostnader och större flexibilitet för varuägarna. Kostnadsbesparingarna görs då varuägarna inte behöver köpa in all lagerutrustning, IT-system, köpa eller hyra lokal eller anställa personal. Kostnaden för detta är rörlig och anpassad efter kundens behov.

En annan drivkraft som vi har upplevt kring användning av 3PL är det faktum att utbudet av liknande varor och tjänster är större än någonsin. Liknande produkter som du säljer säljs troligen av andra företag också och har produkterna dessutom likvärdig prestanda, funktion, kvalité och pris så finns det andra faktorer som kan påverka vilka av företagen som kommer att sälja flest produkter. Det kan handla om att den som kan skicka produkten snabbast har ett försprång i försäljningen. Andra påverkande saker kan vara tillgängliga leveranssätt som passar kunderna bäst eller att ge kunden en så bra köpupplevelse som möjligt.

Sammanfattat är några av fördelarna med 3PL: 
  • Frigjord tid för din kärnverksamhet
  • Rörliga kostnader beroende på behov
  • Lägre totalkostnad för logistik
  • Tillgång till spetskompetens
  • Skalbarhet i form av volym och geografi

Här kan du läsa mer om vad för tredjepartslogistiktjänster vi erbjuder.