Prissättning

Vanligtvis lagras produkter i vårt lager på hylla, pallplats eller som fristapling. Pallplatser har samma bottenmått som en standardpall, 80 x 120 cm och kan vara 120 cm höga inklusive pallen. Ett antal djupare eller högre än standard pallplatser finns för större produkter. De gods som inte får plats på en standarpall lagras istället som fristapling. Detta innebär att godset ställs upp på golvet. Om det är möjligt kan godset eventuellt lagras på höjden till en viss gräns. Alldeles för höga staplingar brukar inte vara möjliga på grund av godsets egenvikt och emballage. Volymmässigt är det därför bättre att lagra på pallplats.

Den typ av lagringsplats som används beror på ett antal faktorer. Storlek på godset, kvantitet av varje artikel samt hur ofta de plockas påverkar det beslutet. Vi använder ett lagersystem som håller koll på hur många platser som används varje månad och utifrån detta skapas ett debiteringsunderlag per månad. Med detta sagt innebär det att lagerkostnaden är rörlig och beroende av er volym av gods på lagret.  


Tredjepartslogistik handlar om att en extern logistikpartner hanterar delar eller hela logistiken mellan säljare och köpare. Kostnaden för logistiktjänster baseras på två faktorer: arbetstid och lokalkostnader. Genom effektivisering kan kostnaderna för varje aktivitet hållas låg.

Mjukvara inom tredjepartslogistik

Mjukvara inom tredjepartslogistik handlar i enkla termer om människor och IT-systemen som vi använder. Det handlar om människor som är engagerade, lösningsorienterade och brinner för att göra ett bra jobb i hanteringen av era produkter. Från företagets sida gäller det att attrahera, behålla kompetens och att skapa goda förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. I detta inkluderas bland annat val av hanteringsutrustning såsom vagnar och truckar samt förvaringsutrustning såsom pallställ och hyllor.

Logistik handlar om konstant utveckling med nya kunder som tillkommer, leverantörsbas som byts ut eller förändras, sortiment växer och de geografiska marknaderna blir fler. I samband med detta ökar ofta konkurrensen, vilket kräver konstant utveckling. Erfarenheter från ett flertal olika uppdrag i kombination med färdigheter inom området krävs för att både hänga med i den konstanta utvecklingen och också för att kunna ligga i framkant.

Lokalkostnader

Kostnader för lager varierar stort i landet. Många gånger finns några av de mest prisvärda lägena utanför storstadsområden där tillgången till mark är stor och priserna lägre. Ett läge en bit utanför storstadsområdena kan i många fall ändå erbjuda sena cut off tider (orderstopptider) om det finns en god transportinfrastruktur implementerad. Andra prisfaktorer kan vara uppvärmningen av ett lager. Detta kan ske med bergvärme och tillsammans med LED-belysning kan driftkostnaderna hållas låga. Likaså påverkas kostnaden av hur lagerlokalen används. En hög fyllnadsgrad kan uppnås genom användning av hela volymen i lagerhallarna och inte bara golvytan. All utrustning såsom truckar, handdatorer, vagnar och systemstöd kan användas i flera uppdrag, vilket leder till lägre kostnader i och med stordriftsfördelar.

Fraktkostnader

Med de transportörkontakter som vi innehar kan vi samla flera kunders sändningar för att kunna erbjuda en bättre prisnivå än vad en enskild kund hade kunnat förhandla fram. Fler fördelar för dig som varuägare är att du kan få 30 dagars betalningstid. Du får dessutom också en kunnig partner som arbetar nära de stora transportörerna. Stordriftsfördelarna för transportören innebär att fler varor hämtas på en och samma plats.   

Om ni har fler frågor är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om hur ett upplägg skulle kunna se ut för er.