Implementeringstid för mindre eller standardiserade 3PL-uppdrag är från 4v från signerat kontrakt till första ordern kan skickas från vårt lager. Vid större anpassningar i produktion tex automation eller uppstart i ny lagerlokal eller vid tex omfattande integrationer så kan längre projekttid krävas. Vi har under åren startat flera hundra uppdrag och har samlat på oss mycket erfarenhet. Både gällande rena nystarter och lagerflyttar av befintlig verksamhet. I uppstartsprojektet arbetar vi med en gemensam checklista med nedan områden. En av våra erfarna medarbetare projektleder och ett internt team sätts ihop med resurser från tex produktion, backoffice, IT, säkerhet, kvalité.

  • Kommersiellt tex signering avtal och sätta ihop implementeringsteamet
  • Produktion vilket bla innefattar dokumentera arbetsbeskrivningar
  • System vilket täcker artikelregister, frakttjänster, skanning mm
  • Integration och IT-setup inkl tester
  • Fysisk inleverans och utleverans
  • Avslut implementering och överlämning till kund- och produktionsansvariga