WMS står för Warehouse Management System och är ett IT-system som används för att stödja och driva arbetet på ett lager. WMS-systemet är våra medarbetares viktigaste verktyg och kärnan i vår verksamhet. Systemet fungerar på det sättet att det till en början laddas med er artikeldata. Detta kan ske på olika sätt. Ett par exempel är integrationer, manuellt knappande eller via filuppladdningar. Vidare skapas en inköpsorder i systemet, vilket fungerar som en avisering där vi får reda på vilka artikelnummer och antal som ska levereras in från er leverantör. När leveransen ankommit till lagret görs en mottagning och därmed uppdateras lagersaldot. För att hålla koll på eventuella avvikelser men också för att få ett underlag till när ni ska betala er leverantörsfaktura kommer en avstämning att ske mellan aviserade och mottagna artiklar. Då artiklarna är inlagrade är nästa steg att registrera en kundorder. I kundordern finns information såsom kundens personuppgifter och vad kunden har beställt. Kundordern kan överföras till systemet via integrationer, skrivas in i vår webbaserade kundportal eller via filuppladdningar. Det slutgiltiga steget sker då orden är plockad och packad. En transportbokning görs via ett transportsystem, Unifaun, som är integrerat med vårt WMS-system.

Med WMS-systemet, som är ett modernt verktyg med ett öppet API-gränssnitt, kan ni bygga integrationer och kopplingar mot systemet. Det går att till exempel överföra order, artikeldata, inköpsorder och lagersaldon. Våra systemutvecklare är vana vid att sätta upp integrationer. En webbaserad portal som tillhör WMS-systemet är också någonting som ni kommer att få tillgång till. Detta genom inloggningsuppgifter som ni får från oss. Därefter kan ni enkelt nå webbportalen via vår webbplats. I den webbaserade portalen kan ni hantera era artiklar, inleveranser, order, se statistik, följa statusar och spåra leveranser.