Att kunna effektivisera lagerplockning kommer med största sannolikhet innebära en högre produktivitet men också nöjdare medarbetare som får mer gjort på kortare tid. Nedan presenteras 5 tips baserat på vår stora erfarenhet av plockning.

Välj lämplig lagerlayout

Vanligtvis utgår man från produkterna och deras tillhörande storlekar och vikt i kombination med volymerna för att välja lämplig förvarings- och hanteringsutrustning. Inom e-handel är det vanligt med exempelvis hyllor för lagring och vagnar för plock. Större volymer kan kräva pallställ och då behövs truckar. Något att tänka på här är att välja förvarings- och hanteringsutrustning samtidigt så att man slipper fällan i att till exempel välja förvaringsutrustning som visar sig kräva dyra specialtruckar.    

Lagerlayouten handlar om hur man möblerar ett lager. Det är inte ovanligt att layoutanpassningar till en lokal görs men det optimala hade varit att anpassa lokalen till flödet och layouten. En optimal layout uppnås enklast med en nybyggnation. Det finns flera layoutprinciper för lager och den typ som ofta passar bäst för en bra lagerlayout är cirkulärt flöde. När ett cirkulärt flöde används så placeras godsmottagning och utlastning på samma sida av lagerlokalen. Kopplat till de här ytorna finns ytor för sortering och packning. Lite längre in finns lagerytorna. Den stora fördelen med cirkulära flöden är möjligheten att effektivisera plockning. Högfrekventa produkter, alltså artiklar som plockas ofta, kan få en kortare väg genom lagret och därmed effektiviseras själva plockningen. Lågfrekventa produkter, även kallade long tail-sortimentet, placeras längre in och har också en längre väg genom lagret. Det cirkulära flödet passar bra oavsett om pallställ och/eller hyllor används.  

Artikelplacering

Då det gäller artikelplacering finns det ett antal principer som man kan jobba utefter för att effektivisera lagerplockningen. Ett par av dessa beskrivs nedan.

Den berömda 80-20-regeln

Den berömda 80-20-regeln, Paretoprincipen, går ut på att 20% av orsakerna står för 80% av verkan. Ett exempel på detta är att i ett lager så kan vi ofta se att 20% av antalet artiklar plockas 80% av gångerna. Procentsatsen behöver inte vara exakt men principen är densamma även om fördelningen är 30-70% eller 10-90%.

För att använda den berömda 80-20-regeln görs en ABC-analys av sortimentet som finns och därefter delas artiklarna in i grupper baserat på hur många gånger som de plockas. Ofta delas artiklarna in i tre grupper: A, B och C. Själva analysen kan relativt enkelt göras i Excel eller Numbers om du har en lista med dina artiklar sparade. Den mest plockade gruppen placeras på den kortaste platsen genom lagret. Därefter placeras nästa grupp och längst in den grupp som plockats minst. Detta kommer göra en stor skillnad och effekten av den berömda 80-20-regeln kommer att märkas tydligare ju större lagret är. Något som du kommer att behöva hantera är det faktum att artiklar inte säljer jämnt över året och kan därför periodvis plockas mer eller mindre. En analys behöver göras för att komma fram till om det är värt att lagerflytta artikeln eller inte i sådana fall.  

The golden stripe

The golden stripe handlar om placeringen av artiklar i hyllplan och i vilket läge som det är bekvämast att plocka en order. Snabbast och bekvämast är att plocka artiklar där man inte behöver böja sig eller sträcka sig. I det mest bekväma läget finns the golden stripe och det är här du bör placera de mest plockade artiklarna. Ett undantag kan vara artiklar som är väldigt tunga. Dessa bör placeras längst ner. Ett ungefärligt mått på the golden stripe är mellan 80-130 cm beroende på hur lång personen som plockar är. 

Multipla order per plockrunda

Det är vanligt med orderplock där en person plockar en order från början till slut. För att plocka en order skrivs ofta en plocklista ut eller överförs till en handdator eller surfplatta. Plocklistan används därefter för att plocka ordern. Inom e-handel till konsument är det oftast 1-2 produkter som plockas på en order. När orderplocket är klart går personen tillbaka till packstationen och påbörjar nästa order med en ny plocklista. Tidsstudier som vi har gjort visar att det som tar allra längst tid då det gäller plockning är ofta själva förflyttningen i lagret.

Vad blir effekten av att vi tar med oss två plocklistor istället för en? Vi utför något som kallas för sam-, mängd- eller batchplock och får med oss två order på ungefär samma avstånd och tid. Ju fler order som packas under samma plockrunda, desto effektivare blir själva plockningen. Detta i och med att förflyttningen delas upp på flera order. Det är inte ovanligt med 70-facks-vagnar vid till exempel konfektionsplock där ett fack motsvarar plats för en order.

Flera order under samma plockrunda innebär flera plocklistor. Att skriva ut samtliga plocklistor och bläddra mellan dem är ganska opraktiskt. Därför kan man skriva en plocklista som innehåller plock till flera order. Detta kräver kanske en del systemanpassningar men det kan det vara värt för att effektivisera plockningen.

En fundering som kan uppkomma är var gränsen går för hur många order som ska plockas under en plockrunda. Svaret här är att det egentligen handlar om hur många produkter som får plats i den vagn eller pall som vi lägger plockade produkter på. Ett konkret exempel är att Ginza använder sig av 35-fack-vagnar till DVD- och CD-skivor. Plockas ett högt antal order, så pass många att vi behöver röra oss på hela lagret, är vi inne på en kombination av mängdplock och zonplock.     

Kundsvagnsplock

En effektiv plockningsmetod är användningen av kundvagnsplockning för order med endast en produkt. Kundvagnsplockning innebär att en plocklista som innehåller order med en produkt var skrivs ut och därefter plockas i ett enda fack (som alltså är en kundvagn). Plocklistan sorteras utefter ordningen som plocken ska göras i men själva produkterna placeras osorterat i vagnen. När plockrundan är slut är vagnen fylld till brädden och nästa steg blir att sortera alla order. Med skanning kan produkterna läsas av och IT-systemet kan matcha dem med en tillhörande order. Detta leder till ett mycket effektivt plock men att tänka på här är att effektiviteten fallerar så fort en order innehåller fler än en produkt eftersom man i så fall kommer behöva leta efter de andra produkterna för varje skanning.

Zonplock

Zonplockning är någonting som oftast sker på större lager eller där det finns många olika förvaringslösningar. Med zonplockning frångås sättet att en person plockar en order från början till slut utan här delas lagret in i zoner istället. I varje zon arbetar ett antal personer. Beroende på var en produkt är placerad, alltså i vilken zon, kan det hända att olika personer plockar olika delar av en order. I och med att zonplock ofta används på större lager innebär det att effektiviseringen sker genom att personerna som plockar ordern inte behöver förflytta sig över hela lagret. Ibland kan det till och med vara så att det kan behövas en truck för att nå vissa lagerplatser i andra zoner och detta bidrar till att en order hade tagit längre tid att plocka. När alla delar av en order har plockats behöver en sammanslagning, konsolidering, ske. Zonplock används ofta i kombination med samplock, vilket beskrevs lite längre upp i texten.

Om du vill veta mer om hur du kan effektivisera ditt plockning är du välkommen att kontakta oss!