Vår ambition är att vara den mest attraktiva partnern för starka varumärken i Europa. Med vår breda expertis erbjuder vi idag del- eller helhetslösningar för våra kunder som alla verkar inom olika segment. Nedan presenterar vi ett urval av våra kunder och hur vårt samarbete med dem ser ut.