Ni får tillgång till vårt starka nätverk av transportörer och speditörer för hemtagning och import från era leverantörer oberoende av var i hela världen de finns. Via era dedikerade kontaktpersoner hos oss hjälper vi till med fraktbokning, leveransbevakning och vilka dokument ni behöver skapa för t.ex. förtullning. Från många geografiska marknader kan vi erbjuda olika transportslag. T.ex. från Asien finns möjligheter med båt, tåg och flyg för att matcha ert behov gällande tid, miljö och kostnader.  

Importerar ni varor från utanför EU kan det finnas pengar att spara och frigöra genom att skicka varorna till något av våra tullager (Varberg och Nybro). Det innebär att ni betalar tull och moms först när varorna säljs och lämnar lagret. Förutom er förbättrad likviditet är en annan fördel den förhöjda kvalitén på grunddata och processer en uppsida. Våra tullexperter finns med hela vägen från förstudie om tullager lönar sig för er, till implementering och löpande drift.  

I Börjesgruppen finns rutinerade trafikledare på våra kontor i Sverige och Tyskland. De arbetar oavbrutet med frakter på väg inom Europa. Via transportledaren får ni direkt svar på hur transporten fortskrider. Behöver ni hjälp med att teckna transportförsäkring erbjuder vi ett samarbete med vårt försäkringsbolag. Vid gränsövergång till/från EU samarbetar vi med ledande tullombud och kan assistera er vid skapande av handlingar som commercial invoice och proforma.  

Inleveransprocess ankomst lager 

Dina varor ankommer hos något av våra lager. Redan innan ankomst har vi blivit aviserade med godsmängd och förväntad ankomstdag. Ni har snabbt och enkelt registrerat en inköpsorder i lagersystemet (WMS-systemet). Detta kan göras via knappning, import eller integration. Inköpsorder talar om vilka artikelnummer/SKU och antal styck som är förväntade. Inleveransprocessen är en av våra viktigaste processer och sätter grunden för ett korrekt lagersaldo och snabba plock då val av lagerplats har stor påverkan på produkternas tillgänglighet.  

Efter vi eller chaufför har lossat varorna görs en godskontroll och antal kollin räknas av tillsammans med syning efter eventuella skador. I uppdragsbeskrivningen har vi tillsammans satt hur avvikelser ska rapporteras med t.ex. foton eller leveransrapport. Därefter påbörjas ankomstregistreringen mot inköpsorder. I många fall finns streckkoder (EAN) på produkterna och vi skannar antingen kartonger eller enstycksprodukter beroende på vad vi bestämt. I fall ni vill att stickprover görs för att räkna innehåll i kartonger eller syna kvalité görs detta. Vi erbjuder också olika typer av förädling som t.ex. ompackning, ommärkning, kitpackning direkt vid inleverans.  

När hela inleveransen är mottagen, vilket normalt är inom senast 24-48 timmar, uppdateras ert lagersaldo via integration och i kundportalen. Det innebär att era produkter finns lagerlagda för omedelbart plock mot kunderorder. Genom data och statistik på produktens frekvens och storlek väljs den optimala lagerplatsen för er.