Ni får lagerhållning och logistik i våra moderna anläggningar på över 62 000 kvm. Anläggningarna finns på sex adresser i Sverige och på orterna Nybro, Varberg, Oskarshamn och Jönköping. Alla orter med sina unika spetsområden, men samtidigt en tydlig prägel med fokus på service, kvalité och köpupplevelser. Verksamheten leds av kompetenta och erfarna lagerchefer tillsammans med deras team av ca 100 medarbetare. Merparten av all personal är våra egna anställda som en stabil grund att skala upp ifrån vid peakar.   

Genom oss som logistikpartner får ni tillgång till transportörernas frakttjänster för leveranser till och från hela världen. Med flera transportörer kan vi erbjuda er sena hämttider vilket möjliggör plockning av order på eftermiddagarna och kvällarna för leverans nästa dag.  

Våra lager har olika inriktningar beroende på uppdragen och produktsegmenten på siten. I de flesta fall lagras produkter med fördel på pall i pallställ, i hylla eller staplat direkt på golvet. På vår nyaste logistikanläggning i Jönköping erbjuder vi automationslösningen Autostore. Förutom lagring används stora ytor på våra lager till olika typer av hantering som ompackning, märkning, förädling och kitplockning. Våra 3PL-lösingar är designade för företag med e-handel och/eller försäljning till butiker, grossister eller marknadsplatser.

Lagerlogistik 

Vår ambition är att ni ska uppleva oss som er förlängda arm. Även om vi har kraftfulla systemstöd och olika automationslösningar till hjälp så är det mycket som påverkas av engagemanget och kompetensen i lagrets processer. Era dedikerade kontaktpersoner når ni via mail och direktnummer. Vi gillar en proaktiv dialog när vi tillsammans hittar lösningar och förbättrade flöden.  

Överenskommet uppdrag dokumenteras i arbetsrutiner som godkänns innan driftstart. Den är grunden för det dagliga arbetet och även introduktionen och utbildningen i ert sortiment och flöden. En stor del av vår personal har tidigare erfarenhet från serviceyrken, butiksförsäljning, e-handel och lagerarbete och vi tror på att hitta den rätta mixen.  

Era produkter lagerhålls i våra fastigheter. Ni som varuägare har försäkrat era produkter. Vi som 3PL-aktör har ansvarsförsäkring och försäkring för anläggen. På flera av anläggningarna erbjuder vi en förhöjd säkerhet. En del är skalskyddet kameraövervakning, väktarrondering, passersystem och brand- och inbrottslarm, stängsel runt gården. Den andra minst lika viktiga delen är arbetet med interna rutiner för tillträde, hantering av produkter och kontinuerlig riskbedömning.  

Modernt WMS-system kopplat med ert system 

Vårt lagersystem (WMS-system) är det som driver och stödjer lagerlogistiken. Redan vid inleverans görs ankomstregistrering via streckkoder med artikelnummer/SKU och antal. Därmed uppdateras ert lagersaldo med full transaktionshistorik. Ni har alltid fri tillgång till ert aktuella saldo via den webbaserade kundportal vi ger er. Dessutom kan lagersaldot synkas via integrationen med er e-handelsplattform eller ERP (affärssystem). In house har vi egna utvecklare som sätter upp integrationer och bygger både interna och externa system.  

Hållbar lagerhållning 

Som ansvarig för era outsourcade transport- och logistikbehov är hänsyn till miljön ett viktigt arbete för oss. Ert nya lager värms i de flesta fall med berg- eller fjärrvärme. Vi har investerat i ledbelysning istället för lysrör och i Nybro har vi solceller som försörjer en stor del av vårt energibehov. I det operativa arbetet jobbar vi med att minimera emballage och fyllmaterial både för att spara kostnader och miljön. Med flera fraktalternativ kan vi tillsammans göra avvägningar mellan miljö, ledtid och kostnad.   

Fördelar för er 

  • Stordriftsfördelar med tillgång till investeringar och lösningar som passar flera kunder 
  • Flexibel storlek på lagret med en hyra som följer er volym på lagret 
  • Effektiva flöden som ger er korta ledtider från inleverans till lagerlagd 
  • Kvalitetssäkrade plock för e-handel och B2B 
  • Standardiserad onboarding med implementeringstider från 4 veckor