2023 har varit ett utmanande år för de allra flesta på grund av en orolig omvärld, stigande drivmedelspriser, inflation och fortsatt höga elpriser. För oss på Emotion har alltid partnerskap och gemensam utveckling varit vår ryggrad och det är i utmanande tider som dessa komponenter behövs som mest. När vi nu summerat 2023 så kan vi konstatera att vi inte bara parerat de utmaningar vi och våra kunder har ställts inför, utan vi har tillsammans också tagit ytterligare kliv framåt.  

Nedan listar vi tre av de aktiviteter som slutförts under året och två framåtblickande punkter för 2024;  

Expansion av nya lagerytor: För att möta våra kunders tillväxt har vi under 2023 expanderat med ytterligare 17 000 kvm lagerytor. I stora delar av dessa ytor ingår en hög grad av automation för att möta framtidens kravställande logistik. Tack vare denna investering sköts packning av skrymmande gods per automatik vilket gör att vi kan ligga i framkant och erbjuda våra kunder en effektiv och modern logistiklösning som skapar köpupplevelse för slutkunden.  

Bemanningsuppdrag: Förutom våra egna lager så erbjuder vi även hjälp på plats hos kunder som har egen lagerverksamhet, bland annat via logistikkonsulter och bemanningspersonal. Under 2023 implementerade vi Emotion Staffing och vår kunniga personal har därefter utfört bemanningsuppdrag med bravur.  

Lagerflytt åt kunds räkning: Emotion Consulting besökte en kund i Stockholm för att analysera det befintliga logistikflödet samt skräddarsy layouten för ett nytt lager som kunden redan hade planerat att flytta in i. Våra konsulter ansvarade för projektledning genom hela flytten med ett fantastiskt resultat som följd. 

Två aktiviteter som vi ser fram emot lite extra mycket under 2024 är;   

Hållbarhet i fokus: Emotion jobbar löpande med förbättringar som kan minska vårt klimatavtryck och kommer fortsätta med att ta ansvar och ha ett stort fokus på detta. Ett exempel är att vi via samarbetspartners erbjuder biogasbilar för styckegods vilket innebär 100% fossilfri transport till slutkund. 2024 är målet att nå ut i högre grad till våra kunder, befintliga som nya, för att skapa förståelse och kunskap över de utmaningar vi alla ställs inför och de lösningar som vi kan erbjuda.  

Batterilagring: Den gröna omställningen innebär också ett växande behov av batterier. Detta innebär också nya säkerhetskrav vad gäller lagring och transport. Emotion har flera års erfarenhet av hantering av explosiva produkter och ser fram emot att hjälpa kunder, så väl befintliga som nya, med lager, plock- och pack av denna typ av produkter. Kunskapen finns och vi är redo att möta den ökande efterfrågan!