På grund av Covid-19 har vi vidtagit ett antal åtgärder för att anpassa vår verksamhet utifrån de rekommendationer som råder.

Transporter 

Information från våra transportörer gällande pandemins utveckling och därmed nationella och lokala restriktioner ändras snabbt. Förseningar förekommer till alla länder inklusive inrikes transporter. Var alltså beredd på att även om ordern lämnar lagret i tid kan ledtiden till era kunder vara längre än normalt. 
 
Störst störningar märks tydligt på transporter från Asien till bl.a. Europa. Sjösidan har en alldeles särskild situation med containerbrist och kraftigt limiterad plats på fartygen. Liknande situation på de andra transportsätten som flyg, tåg och kurir. Prognosen är att det kommer att hålla i sig framåt februari (kinesiska nyåret).  
 
Transportörerna gör allt de kan för att anpassa sig till situationen som råder och samtliga har en verksamhet som fungerar. Bästa sättet att följa utvecklingen är direkt via transportörernas respektive webbplatser;  

Lager 

Verksamheten på våra lager har en uppdaterad kontinuitetsplan sedan mars 2020. Syftet med planen är att eliminera störningar i verksamheten vid stora personalbortfall. Det förebyggande arbetet med bla stanna hemma vid symptom, hålla avstånd, tvätta händer och strikta besöksrutiner har hittills varit lyckosamt. Utifrån förändrar situation arbetar vi med två olika scenarier.   

Scenario 1  

20-30% av ordinarie operativ personal kan inte arbeta. Åtgärder; 

 • Kallar in timpersonal samt använder övertid för att säkerställa drift 
 • Omfördelar resurser från andra siter 
 • Utökar timpool med fler resurser samt vid behov i samråd med HR-chef förbereder extra resurser via etablerade kontakter med bemanningsföretag 
 • Omfördelar resurser från administrativa uppgifter som inte är kortsiktigt verksamhetskritiska till lagerproduktion 
 • Prioriterar lagerproduktions processer i följande ordning; 
  1) Utleveranser B2C 
  2) Utleveranser B2B 
  3) Inleverans 
  4) Returer 

Scenario 2 

Över 30-50% av operativ personal kan inte arbeta och/eller mycket hög risk för smitta av Covid-19 inom personalgrupp på site. Åtgärder; 

 • Delar driften i två arbetslag som inte fysiskt får träffas. Produktionsschema kan utökas till helger och kvällar 
 • I samråd med affärsansvariga görs prioritering bland kunduppdragen. Prioritet ett är samhällsviktiga uppdrag