Emotion Logistics är spunnet ur en högt ansedd Europatransportör med betydande historik och ledande inom bl.a. transport av ADR Klass 1 (explosiva varor). Att prioritera säkerheten på våra logistikanläggningar och lager är därmed fullt naturligt. Säkerhet handlar om fysiska och tekniska parametrar, men framförallt om kompetens, beteende och ett proaktivt och dokumenterat arbetssätt.

Inom koncernen leds arbetet av vår säkerhetsrådgivare Johan Martinsson som tillsammans med lagerchefer leder, utvecklar och följer upp arbetet. Oberoende revisioner görs av verksamheten för att kvalitetssäkra och identifiera utvecklingsområden.

Exempel på hur vi arbetar med säkerhet

  • Erbjuder förarbunden transport genom upplägg där chauffören är med hela vägen från lastning till lossning
  • Planerar transporterna för att minimera antalet omlastningar och mellanlagringar
  • Nyttjar modern teknik för att i realtid positionera och spåra våra fordon
  • Personliga inloggningar till WMS-system och handdatorer med spårbarhet av transaktioner på lagret
  • Löpande rapporterar tillbud via vårt avvikelsesystem för korrigerande åtgärder vid källan
  • Larm och bevakning på våra anläggningar
  • Vi gör systematiska riskbedömningar där det behövs för att t.ex. fastställa lämplig färdväg eller för hantering- och lagringsrutiner
  • Hjälper er med kompetens inom förpackningar och emballage för att säkerställa leveranskedjan
  • Tullspecialister som hjälper er att skriva korrekta dokument för att undvika förseningar och temporär lagring vid tex gränsövergångar som är potentiella risker
  • Erbjuder via vårt försäkringsbolag (Länsförsäkringar) försäkring för gods för att reducera konsekvenserna av en skada eller stöld under transport