Transport- och logistikbranschen har ett enormt inflytande på vårt samhälle och på vår miljö. Våra anställda ska därför ges alla möjligheter att förstå HUR vi både på individ- och ledningsnivå kan göra smarta hållbara val. Vi kan, Vi vill och Vi ska medverka till en bättre värld. I vårt hållbarhetslöfte berättar vi vad vi gör och vad vi fokuserar på framåt.

Utvalda globala mål som vi arbetar med

The Global Goals For Sustainable Development
 • Vi är alla olika och olika är bra!
 • Vi ska alltid verka för att det finns en sund balans mellan familj-arbete-fritid.
 • Hälsa, säkerhet, trygghet och flexibilitet är styrande ledord i våra verksamheter.
 • Vi vill få våra kunder att göra medvetna klimatsmarta val.
 • Vi vill skapa förutsättningar för effektivare logistikkedjor.
 • Vi vill pensionera friska medarbetare!
 • Vi ska kommunicera vårt hållbarhetslöfte till alla våra intressenter.
 • Vi ska verka för att öka exponeringen av vårt hållbarhetsarbete i sociala medier.
 • Vi ska också verka för att, tillsammans med våra kunder, kommunicera vårt gemensamma hållbarhetsarbete.
 • Vi vill vara engagerade i de samhällen vi verkar i och vara aktiva i vårt samhällskontrakt.
 • Vi ska därför ha minst 1 socialt engagemang per år och samhälle.
 • Vi ska så långt det är möjligt bidra till att vårtnärområde är en attraktiv plats att bo och leva på.
 • Vi ska främja nytänkande och välkomna ny teknik som är värdeskapande för våra företag & medarbetare.
 • Lyfta upp och berätta om de goda förslag, tankar och idéer som finns i våra verksamheter
 • Vi ska vara visionärer i branschen och våga.