Att lagerlägga produkter innebär att köpa in produkter innan de har sålts. Lagerhållning binder kapital och innebär en risk. Istället innebär dropshipping att ni som säljare köper in produkten när den är såld och ordern skickas direkt från er leverantör till er kund. Principen förekommer ofta vid stora och breda sortiment, varor som är skrymmande eller tillverkas eller anpassas mot kundens beställning.

Dropshipping-flöden kan anpassas helt efter era behov. Vi delar vår kunskap och erbjuder er systemen som driver bakomliggande flöden från leverantör till er kund. Ni får också tillgång till de upphandlade transportavtal som vi har.

Crossdocking-flöde exempel

Kund lägger order och checkar ut i webbshop som ni eller vi tillhandahåller. Vi plockar ut orderdata via API. På varje orderrad kontrollerar vårt system vilken bakomliggande leverantör som ska leverera produkten. T.ex. orderrad 1 levereras av leverantör A och orderrad 2 levereras av leverantör B. Vi omvandlar kundordern automatiskt till två inköpsorder som skickas till era leverantörer. Era leverantörer kan ta emot ordern som fil, mail eller via en leverantörsportal. Leverantören plockar, packar och skickar produkterna på våra fraktavtal eller sina egna. I samband med avsändning registreras ny orderstatus och tracking som visualiseras i systemstödet för er. På det sättet har ni kontroll över orderns status hela vägen från leverantör till kund.

Varianterna av ovan beskrivning är många där t.ex. delar av ert sortiment lagerhålls hos er eller oss. Returer skickas till er leverantör eller till ert lager inhouse eller externt hos oss.

Erfarenheten säger oss att dropshipping till allra största del handlar om tajta samarbeten mellan er, oss och era leverantörer. Ett arbete som kräver styrning med dokumenterade rutiner och anpassade systemstöd för att utbyta information tätt.

Kontakta oss för en diskussion kring en setup som passar er.

Konsolidering av order

Kontakta oss om era kunder beställer flera produkter som levereras av olika bakomliggande leverantörer driver det högre transportkostnader. Samtidigt kan köpupplevelsen försämras för er kund då de får en delleverans från varje leverantör. Genom att konsolidera delleveranserna på något av våra lager inväntas samtliga delleveranser och sampackas. Därefter skickas de som en sändning till er kund.