För oss är det viktigt att ta ett långsiktigt samhällsansvar och bidra till att vårt närområde är attraktivt att bo och leva i. Vi har en lång historik med djupgående samarbeten med föreningslivet där vi finns. Det handlar om både rena professionella utövare, och flera mindre föreningar som är aktiva för framförallt barn och ungdomar eller motions-event för den breda massan.

Andra områden är att vi är engagerade i utbildningar inom transport- och logistik och bidrar genom att hålla föreläsningar, anordna studiebesök och ta emot studenter för praktik och LIA. Vidare är vi också engagerade i flera lokala projekt som t.ex. syftar till att göra vardagen lite bättre för människor som behöver extra uppmuntran eller stöd.

Kriterier för sponsorskap