Vi kan integrera ert flöde

Logistik kan sägas handla om olika typer av flöden. Ett väldigt viktigt sådant är informationsflödet. Vi har anställda systemutvecklare som kan integrera ert flöde så länge det är tekniskt möjligt. Vi har under flera år arbetat med denna typ av IT-tjänst och flertalet av våra kunder använder idag Emotion Logistics även som integratör mellan deras affärssystem eller säljsystem och vårt lagerhållningssystem och transportadministrationssystem.

Affärssystem

Affärssystemet är ofta en stor central punkt hos ett företag. Det är här alla sälj och inköp är registrerade och det är ett lysande ställe att integrera mot. Vi har erfarenheter av att t.ex. integrera affärssystemen:

 • Visma Business
 • Visma.NET
 • SAP
 • Oracle
 • Navision
 • Microsoft Navision
 • Pyramid
 • Centra
 • Extend
 • Fortnox

Är inte ert affärssystem benämnt här innebär det inte att vi inte kommer kunna integrera med det. Tveka inte att fråga oss!

Webbshoppar

Vill ni integrera er webbshop men vet inte riktigt vart ni kan vända er så är chansen stor att vi har arbetat med att integrera denna tidigare. Stora webbshopsmärken som vi har arbetat med är t.ex.:

 • Shopify
 • WooCommerce
 • Textalk/Abicart
 • PrestaShop
 • QuickButik
 • Magento

Är inte din webbshop benämnd innebär inte det att vi inte kan integrera med den. Vi har egentligen bara ett krav och det är att vi ska kunna få ut information till oss på ett bra sätt så tveka inte över att skicka en fråga till oss om just er webbshop.

Teknisk specifikation kring integrationer

Ska vi integrera någonting för att vi ska hjälpa er med logistiken är det mot vårt lagerhållningssystem som vi integrerar. Vill ni att vi ska skapa själva integrationen åt er gör vi jättegärna detta. Men är det så att ni kanske har egna utvecklare eller kanske ni själva som läser detta sitter på kompetensen och vill därför bygga integrationen själv. Då är detta såklart möjligt. Vårt lagerhållningssystem har något som kallas för ett öppet API. Det är en webservice som kommunicerar via SOAP. Vi kan förse er med inloggningsuppgifter och utvecklingsdokumentation så att ni själva eller era utvecklare kan integrera era system till oss.

En integration är en tolkning av data från ett system till en annan. Vi har vår egenutvecklade API-motor som vi använder för integrationer. Vi äger själva hela källkoden och alla databaser så därför kan vi med hög sannolikhet integrera era flöden år er. Ett krav för att kunna integrera är att vi på något sätt ska kunna komma åt information från systemet. Detta kan antingen göras via ett API som systemet har eller via att vi byter filer med varandra på en delad yta - t ex via en FTP eller sFTP. Filerna innehåller strukturerad data i t ex XML eller json. Kan vi integrera direkt via ett API jobbar vi mycket med webservices och olika REST-API:er.