Support till er 

Ni som varuägare och vi som er förlängda arm samverkar för att tillsammans uppfylla era kunders krav och förväntningar. Informationen är viktig för att i varje led kunna svara snabbt och korrekt. Ni får dedikerade kontaktpersoner hos oss som ni når via telefon och mail. Dessa personer finns i den operativa verksamheten mitt bland era produkter. Dessutom får ni via integration med ert system och vår webbaserade portal, snabbt den information ni behöver. Ytterligare möjligheter finns med att skapa automatgenererade rapporter för t.ex. artikelsaldo, dellevererade order och hanterade returer.   

Service till era slutkunder

Behöver ni avlastning på er kundtjänst? Eller vill ni att vissa eller alla kundtjänstfrågor från era kunder ska hanteras av oss? Tillsammans går vi genom vad ni vill ha och vi sätter upp ett team som utbildas med rätt kunskap om er verksamhet. Funktionen kan också innebära ta emot order via mail och telefon, orderadministration eller annan back office som ni har behov av.   

Vi erbjuder i dagsläget support via mail och telefon på svenska och via mail även på engelska. Definierade SLA:er (service level agreement) styr uppsättningen och priser utifrån t.ex. erbjudna svarstider, komplexitet i frågor och svar och behov av antal resurser som behöver vara tränade och uppdaterade.