Support till er 

Ni som varuägare och vi som er förlängda arm samverkar för att tillsammans uppfylla era kunders krav och förväntningar. Informationen är viktig för att i varje led kunna svara snabbt och korrekt. Ni får dedikerade kontaktpersoner hos oss som ni når via telefon och mail. Dessa personer finns i den operativa verksamheten mitt bland era produkter. Dessutom får ni via integration med ert system och vår webbaserade portal, snabbt den information ni behöver. Ytterligare möjligheter finns med att skapa automatgenererade rapporter för t.ex. artikelsaldo, dellevererade order och hanterade returer.   

Kundtjänst för era slutkunder

Vi erbjuder er att hantera och driva er first line support gentemot era kunder. Direkt mot konsumenter och/eller era företagskunder. Funktionen kan också innebära att ta emot order via mail och telefon, orderadministration eller annan back office som ni har behov av. Det gör att ni kan skala upp er kundtjänst, få synergier och fokusera på att utveckla ert erbjudande och sälja mer.

Kundtjänstfunktionen fyller en viktig roll med att serva era kunder (ärendehantering) vilket bidrar till att skapa lojala och återkommande kunder för er. Vidare är kundtjänstfunktionen också en betydelsefull källa till feedback och data för att utveckla ert erbjudande. Värdet som ni får av oss är förutom frigjord tid och resurser också att ni får feedback i form av kvalitativa och kvantitativa data. Kanaler som vi erbjuder idag är mail, telefon och sociala kanaler, och allt samlas i samma professionella ärendehanteringssystem. Kundtjänsten bemannas av vår engagerade personal som har tidigare erfarenhet av service och kommunikation.

Definierade SLA:er (service level agreement) styr uppsättningen och priser utifrån t.ex. erbjudna svarstider, komplexitet i frågor och svar och behov av antal resurser som behöver vara tränade och uppdaterade.