Via oss och vårt nätverk får ni tillgång till logistikexperter för att utveckla er verksamhet. Vanliga frågeställningar är t.ex. lokalisering av lager och hubbar, optimera processer på lager, lagerlayout och automationscase. Utifrån ert behov och frågeställningar ställer vi rätt resurs till ert förfogande. Genom våra kontakter kan vi matcha rätt kompetens och profil.  

Beskrivning av ett casefall 

Företaget upplever att lagerytan inte räcker till och frågan om tillbyggnation har väckts. Samtidigt upplevs inte processerna helt optimerade då leveranser ibland blir försenade. Samtidigt finns ett glapp mellan sälj/kundtjänst och logistik där t.ex. osäkra lagersaldon och orderstatus föder mycket manuellt arbete och icke värdeskapande kommunikation. En flödesanalys utförs där nuläget presenteras i form av t.ex. kostnader, utfall KPI:er, grundorsaker. Förslag på förbättringar arbetas fram ofta i nära dialog med era medarbetare för att samla in befintliga idéer och erfarenheter. Vi är också noggranna med att utmana med att finna andra lösningar och samtidigt lägga grunden för en positiv inställning till förbättringsarbete. Efter presentation av nuläge, förbättringar och förväntad effekt så kan vi erbjuda att ta ansvar för att driva igenom förbättringsprojekten. Detta görs i fördel med flera delmål och sprintar. För att ge varaktiga effekter ser vi gärna att dokumentation görs och implementering av systematik för att verksamheten själv ska kunna fortsätta arbetet.  

Exempel förbättringsområden 

  • Sänka plock- och packkostnaden 
  • Effektivisera returhantering för att snabbare göra produkten säljbar och ge kunder svar 
  • Nyttja lagerlokalens volym bättre 
  • Layout för optimerade flöden och lagring på lagret 
  • Minska kostnader för emballage och annat förbrukningsmaterial 
  • Säkerställa inleveransprocessen för att få korrekt lagersaldo, mäta leverantörsprestanda och effektivisera hanteringen 

Era mervärden 

  • Möjlighet att nyttja erfarna och kompetenta extra resurser för att lösa operativ och strategiska frågeställningar 
  • Tid från personer som vill och brinner för att genomföra förbättringarna 
  • Varaktig förändring utifrån definierade KPI:er och manual och/eller utbildning för fortsatt egen utveckling 

Korta effektfulla insatser 

De kortaste uppgifterna vi genomför är från ett par timmar eller dagar och kan röra en väldigt smal frågeställning. Ibland är det bara ett annat perspektiv som behövs eller en bekräftelse på att ett beslut grundas på rätt förutsättningar.   

Partners och nätverk 

Logistik är ett oerhört stort fält och för en del frågeställningar krävs nischade konsulter. Kontakta oss och låt oss ta fram förslag.