En On site-lösning betyder att vi är på plats hos er och driver och utvecklar ert lager. Ni som kund hyr eller äger lagerfastigheten och i vissa fall även inventarier och utrusning. Vi tar fullt ansvar för personal, arbetsledning, processer och logistiken på operativ nivå, varje dag året runt. På strategisk nivå blir vi en engagerad partner med er som vill utmana och driva logistiken på ett sätt så att era övergripande målsättningar uppfylls.  

Vid befintlig verksamhet vill vi såklart ta vara på den kompetens som finns och erbjuda så många som möjligt en övergång till oss. Till det adderar vi vårt management i form av t.ex. lagerchef och arbetsledare. En förstudie görs av ett kompetent team som med nya ögon ser över utmaningar och kommer med förslag på lösningar. Därefter detaljeras ett förslag på upplägg av on site och hur implementering ska ske. Efter detta designas processerna och driften utvecklas vidare.  

Vi tillför er 

  • Skickligt management som är ledare och logistiker 
  • Omformar så rätt medarbetare är på rätt plats 
  • Standardiserade processer som är dokumenterade och mätbara 
  • IT-resurser och moderna systemstöd som t.ex. WMS, TA 
  • Proaktivt förbättringsarbete mot gemensamt satta KPI:er 

Fördelar i korthet 

  • Frigjorda resurser till er kärnverksamhet 
  • Synergier genom våra totala resurser inom bl.a. management, logistik, IT 
  • Stora möjligheter att höja upplevelsen och service till era slutkunder 
  • Förbättrar kvalitén i processer, system och total leverans 
  • Partnerskap med en engagerad partner med över 70 års historik