För oss är miljö en viktig faktor för att vi ska upprätthålla en hög nivå på hur vi driver vår verksamhet och vad för slags påverkan vi har på miljön. Arbete med såväl social hållbarhet som ekonomisk hållbarhet är kontinuerlig och något vi tar i beaktande i beslut som tas.  

Arbetsmiljö 

Våra anläggningar är miljöanpassade på olika sätt. Vår huvudanläggning i Nybro värms och drivs exempelvis med el från vindkraftverk. Genom användningen av vindkraftverk kan vi minska vår påverkan på den globala uppvärmningen då vindkraft är en utsläppsfri förnybar energikälla. Gemensamt för flera av våra lagerhallar och terminalytor är att vi använder oss av LED-belysning. Detta gör att energiförbrukningen halveras. Då det gäller tillbyggnationer av logistikytor ser vi till att dem sker med tekniker som påverkar miljön så lite som möjligt. Miljöfokuset fortskrider även i våra dagliga arbetsprocesser. Exempelvis arbetar vi med att optimera packningen av ordrar på sätt såsom att minimera luften i paketen och genom att inte använda onödiga förpackningar. Vi försöker också använda emballage som går i linje med miljön och dess påverkan så gott det går. Vidare använder vi oss av hållbara transport- och logistiklösningar för utförande av de tjänster som vi erbjuder. Målet är att kundernas behov uppfylls samtidigt som miljöpåverkan också tas i beaktande.     

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten handlar kortfattat om olika områden i människors liv. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö och vi vill uppmuntra till en hållbar och hälsosam livsstil. Miljön för vår personal handlar om att vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån gällande lagar och regler. Varje dag har vi med oss att vi identifierar och åtgärdar delar som kan komma att skada vår personal. Det kan handla om tunga lyft eller liknande. Ett aktivt arbete sker i form utav att tillhandahålla möjligheter till vidareutveckling för våra medarbetare. Därför tar vi del av utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter. Vardagsmässigt arbetar vi med social hållbarhet genom att vi erbjuder gemensam frukost, friskvårdsbidrag, massage, rundpingis och träningsmaskiner på arbetsplatsen. Vi är också måna om att arbetsplatsen ska vara trygg och att alla våra medarbetare ska kunna känna sig trygga med att framföra sina åsikter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar bland annat om att bekämpa fattigdom, motverka korruption och mutor samt att investera etiskt. Vi arbetar med ekonomisk hållbarhet genom att vi är medvetna om och hanterar ändliga resurser, mänskliga och materiella, utifrån vår medvetenhet kring dem. Detta innebär att vi gör vårt yttersta för att ta rätt beslut i vår användning och hantering av ändliga resurser. Ett bra exempel på det här är vår minskade drivmedelsförbrukning. Genom minskningen bidrar vi till en minskning av CO2-utsläppen och detta gynnar i sin tur både miljön och ekonomin.