Autostore är en norsk innovation som är designad för att lagra produkter oerhört yteffektivt samtidigt som inlagring och plockning blir väldigt kostnadseffektivt. Den första installationen gjordes år 2002. Automationslösningen är beprövad och körs framgångsrikt på flera lager runt om i Europa. Lösningen är särskilt passande för transaktionsintensiva verksamheter med plock av enstycksprodukter t.ex. för e-handel och butikspåfyllnad. Genom standardiserade processer är det enklare att skala upp dagsproduktionen genom att låta Autostoren arbeta flera timmar på dygnet vid högsäsonger som inför jul, Black Friday och andra peakar under året. 

Några av fördelarna med Autostore: 

  • Större lager på samma antal kvadratmeter 
  • Minskad tid för plock 
  • Effektiv lagervård med rätt artiklar på rätt plats 
  • Förhöjd säkerhet för era produkter
  • Standardiserade processer för bättre saldosäkerhet 
  • Mindre damm 
  • Hög driftsäkerhet 
  • Expanderbar under drift 
  • Kort leveranstid från projektstart till driftsättning 

Beskrivning av konceptet Autostore 

Produkter lagras i plastbackar (s.k. bins) som står staplade på varandra i ett rutnät byggt av aluminiumprofil (s.k. grid). Standardstorlek på backarna är 75 liter (600x400x310 mm) eller 48 liter (600x400x200 mm). Backarna kan delas av med flera lagerplatser per back för små produkter och/eller små volymer. Ovanpå det 8m höga rutnätet körs batteridrivna robotar som hämtar backarna med produkterna och kör dessa till en operatörsport. Robotarna samarbetar och hjälps åt att lösa uppdragen som kommer från överordnat WMS-system. Operatörsporten gör det möjligt för oss att plocka i eller ur produkter. Beroende på flöde så packas order direkt i operatörsport eller plockas för vidare transport till pack. Vid inleverans sker ankomstregistrering på kartong- eller stycknivå och sedan inlagring i Autostore via operatörsport.

Autostoren kan dimensioneras i valfri kapacitet både för uppstart och vidare expansion. Önskad lagringskapacitet = antal backar. Önskad transaktionskapacitet = antal robotar. Önskad operatörseffektivitet = antal operatörsportar. Vid framtida expansion kan både robotar och operatörsportar vara i drift några veckor från beställning. Lagringskapacitet kan tillföras på ca 4 månader från beställning.

Få skalfördelar som jättarna 

Ni kan nu få samma skalfördelar som förr enbart var exklusiva för de stora varuflödena. Detta genom att expandera den Autostore som vi redan framgångsrikt driftar i Jönköping. Stordriftsfördelar vinns i robotar, portar, backar och infrastruktur kan nyttjas till flera varuägare beroende på t.ex. säsong, tidpunkt på dygnet, marknadsaktiviteter och strukturer på order och inleveranser.  

Investeringen omvandlas vanligtvis till en månadskostnad beräknad utifrån dimensionerad kapacitet och en 3-5 års tidshorisont. På det sättet får ni en mjuk expansionskurva istället för att behöva bära investeringskostnaden själva.  

Uppsättning av ny Autostore 

Tillsammans med er och Autostore-experten Element så erbjuder vi logistiklösningar i helt nya Autostores. Antingen i våra lokaler eller i era lokaler. Kontakta oss nu för ett inledande möte där vi går igenom kravspecifikation på er logistik nu och framåt. Utifrån artikeldata, lagersaldo och transaktionsdata på volymer in och ut dimensioneras lösningen. Den kan bestå av Autostore, men även annan automation som sortering och kartongresningsmaskiner. När automationen är dimensionerad arbetar vi vidare med att dimensionera övriga resurser som resulterar i en offert inklusive automation och kostnader för hyra, hantering och administration.