Emotion Logistics AB har för avsikt att expandera och utöka sitt nuvarande lager i Nybro med ca 8000 kvm, till ca 20 000 kvm på orten och totalt 63 000 kvm i bolaget. Den högautomatiserade och skalbara logistikanläggningen förväntas kunna tas i drift under det andra halvåret 2024. 

Vi bygger för att hantera en mycket kravfull logistik till företag och konsumenter i Sverige och Europa. Med fortsatt stort förtroende att få driva och utveckla logistiken för flera starka varumärken krävs vidare expansion. Våra olika lager har unika specialiteter inom bland annat konfektion, solenergi, reservdelar, accessoarer, inredning och skönhetsprodukter. Samtidigt är vårt DNA samma i hela företaget då vi levererar service, kvalitet och köpupplevelse för slutkunder. En ny högautomatiserad logistikanläggning ger oss möjlighet att fortsatt ligga i absoluta framkant vad gäller utveckling och service gentemot våra kunder.  

I lagret kommer kundorder plockas i en effektiv och ergonomisk miljö för snabba och precisa leveranser till företag eller direkt till kundernas hem. Med moderbolaget Börjes Logistik & Spedition på samma tomt ges möjlighet till snabba och effektiva leveranser ut i Europa. Verksamheten som planeras kommer att sysselsätta ett flertal nya medarbetare.