Emotion Logistics erbjuder 3PL-lager och verksamhet på fem adresser i Sverige. Våra siter är fördelade på orterna Nybro, Oskarshamn, Varberg och Jönköping. På samtliga orter är vi väl etablerade med långsiktiga samarbeten tillsammans med bl.a. transportörer, bemanning och fastighetsutvecklare. Skalbarhet är en av våra största prioriteringar där vi ständigt arbetar för att ligga före med kapacitet. En del i flexibiliteten är att ha en balanserad mix mellan egna anläggningar och hyreskontrakt. Tre kompetenta och erfarna lagerchefer ansvarar för drift och utveckling av siterna tillsammans med 100-medarbetare.  

Nybro

I Nybro finns huvudkontoret för Emotion och även moderbolaget Börjes Logistik & Spedition. Fastigheten är också vår första logistikanläggning som byggdes redan 2002 och har sedan byggts ut i etapper. En stor expansion gjordes 2015 för att möta den snabbt växande e-handeln. Nu uppgår de moderna lokalerna till totalt 7000 kvm exkl den 3000 kvm stora terminal som ligger i anslutning. Ytterligare mark på 17 000 kvm förvärvades 2018. Godkänt tullager. 2020 flyttade vi vår andra site i Nybro till en ny adress och investerade i modern lagerinredning. Siten uppgår till 5500 kvm och kan växa ytterligare.  

Varberg

Varberg-siten med dess närhet till bla hamnen i Göteborg är utbyggd i flera etapper sedan tidigt 2000-tal. Idag mäter den 5500 kvm och har stora delar entresolplan för effektivt volymnyttjande och enstycksplock av bla kläder, skor och hud- och hårvårdsprodukter. Siten är godkänt tullager och härifrån hjälper våra tullspecialister kunder i hela företaget. På orten hyrs också externa ytor för att kunna tillföra ytterligare kapacitet.   

Oskarshamn

Oskarshamn på 3000 kvm tillkom 2019 och ligger centralt i hamnområdet. Primärt driftas ett intensivt emballageflöde åt en välkänd producent.  

Jönköping

Jönköping är vårt nyaste logistikcentrum på 7000 kvm. Lagrets motor är en Autostore på 40 000 bins och 28 robotar som arbetar en stor del av dygnets alla timmar. En andra etapp på 4100 kvm påbörjades under vintern 2020 och invigs sommaren 2021. Ytterligare möjligheter finns för att expandera på samma fastighet i en etapp 3.